Aktuális:

 

 

Alapadatok:

Tantárgykód: TTMME0803

Óraszám: 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat

Kredit: 4

Szak, szakirány: vegyészmérnők MSc 1. évfolyam

Előadások helye és ideje: kedd 14-16, E213-as terem
Gyakorlatok helye és ideje: péntek 8-10, B201-es terem

Gyakorlatvezető: dr Fazekas Borbála

 

Követelmények:

Előadás: irásbeli vizsga (gyakorlati jeggyel)

Gyakorlat: írásbeli zárthelyi dolgozat

A zárthelyi dolgozat ideje és helye: 2020. december 11. 8.00, B201-es terem.

A javító zárthelyi dolgozat ideje és helye: 2020. december 16. 9.00, B201-es terem.

 

 

Letölthető anyagok:

Előadásanyag

 

Gyakorlati példák

Numerikus módszerek és parciális differenciálegyenletek

Összefoglalás

 

Irodalomjegyzék:

Tankönyvek:

 1. P. Blanchard, R.L. Devaney, G.R. Hall: Differential equations, Thomson Brooks/Cole, 2006
 2. Lajkó Károly: Differenciálegyenletek, egyetemi jegyzet, 2002
 3. Tóth János, Simon L. Péter: Differenciálegyenletek - Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba

Feladatgyűjtemények:

 1. Lajkó Károly: Kalkulus II példatár, egyetemi jegyzet, 2005.
 2. Lente Gábor, Érdi Péter: Stochastic Chemical Kinetics, Springer, 2014.
 3. K.K. Ponomarjov: Differenciálegyenletek felállítása és megoldása, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.
 4. Scharnitzky Viktor: Differenciálegyenletek, Bolyai-könyvek sorozat, Műszaki Könyvkiadó, 2003
 5. Sevella Béla: Biomérnöki műveletek példatár, Műegyetemi Kidó, 2001.

 

A tárgy tematikája:

A. Elsőrendű közönséges differenciálegyenletek

 1. Egyszerűbb explicit differenciálegyenletek
 2. Szeparábilis differenciálegyenletek
 3. Szeparábilis differenciálegyenletekre vezető differenciálegyenletek: változóban homogén differenciálegyenletek, y'=f(ax+by+c) alakú differenciálegyenletek
 4. Egzakt differenciálegyenletek
 5. Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek, az állandó variálásának módszere
 6. Bernouilli-féle differenciálegyenlet

B. Másodrendű differenciálegyenletek

 1. Hiányos másodrendű differenciálegyenletek
 2. Másodrendű lineáris differenciálegyenletek, a próbafüggvény módszere

C. Elsőrendű lineáris állandó együtthatós differenciálegyenlet-rendszerek

D. Parciális differenciálegyenletek: Ad hoc módszerek. Másodrendű lineáris alapegyenletek megoldásai egyszerű esetekben (hullámegyenlet 1 térdimenzióban, Poisson-egyenlet a 2 dimenziós körtartományon, hővezetési egyenlet 2 dimenzióban)

E. Numerikus módszerek alkalmazása differenciálegyenletek megoldására

F. Differenciálegyenletek megoldása Matlab segítségével

G. Gyakorlati példák

 

2020. szeptember 4.  Fazekas Borbála